0532 700 75 36
Kars Büyükbaş Hayvancılık
Kars Büyükbaş Hayvancılık

Kars Büyükbaş Hayvancılık

  

 

Deniz ÇAKAS  0532 700 75 36 

 

 

 

 

 

                  Gündüz ÇAKAS 0532 323 99 34

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde küçükbaş hayvan grubundan sonra en çok yetiştirilen büyükbaş hayvanlar
ise (sığır, manda, öküz) dağılış yönünden oldukça farklı bir şekil gösterir. Genellikle
çayırlık veya uzun otların yetiştiği alanlarda, yüksek bölgelerde, suni çayırlar
ve tarım alanlarının sınırları içinde beslenirler.

 

 

Hayvancılık; yılda 365 gün, haftada 7 gün, günde 24 saat emek istediğinden
öncelikle sevilerek yapılması gereken bir iş kolu olarak değerlendirilmelidir.

 


Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, tecrübenin (usta-çırak) başarılı olmada
önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. Kısa dönemli (10 yıldan az) yaklaşımlarla
yetiştiricilikten kar elde edilmesi imkansıza yakındır.

 


Damızlık büyükbaş hayvanlarda, verimli ömür süresinin (productive life)
sağlanmasında işletmenin kaliteli kaba yem üretim kapasitesi 1.derecede rol
oynamaktadır.

 


İşletme giderlerinin % 60-70’ni oluşturan yemin, kaliteli ve ucuz üretimi için
yağışı veya suyu bol olan ancak aşırı sıcak olmayan bölgeler tercih edilmelidir. 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014